Zapobieganie eksplozjom i pozarom

W czerwcu tego roku w Grodnie na Białorusi doszło do eksplozji w fabryce azotu. Dwie osoby zginęły, a inni pracownicy zostali hospitalizowani. Co prawda nie wiadomo czy do kontaktu iskier z hydroksyloaminą doszło z powodu stosowania nieodpowiedniej instalacji wentylacyjnej, jednak ten wypadek świadczy o konieczności zadbania przez przedsiębiorców o takie elementy wyposażenia fabryk, które zapewnią jak największą szansę na zachowanie zdrowia i życia pracowników. Dzisiaj jest to o wiele łatwiejsze niż kilka dekad temu.

Na rynku zostały wprowadzone nowoczesne rozwiązania technologiczne dotyczące systemów przeciwpożarowych i instalacji odciągowo-odpylających. Odpylanie przemysłowe (dust extraction) powinno dotyczyć głównie firm zajmujących się przetwórstwem drewna, węgla, farb proszkowych i nawozów rolniczych. Usunięte pyły to zapewnienie pracownikom szansy na zachowanie zdrowia i uniknięcia późniejszych problemów układu oddechowego, a także profilaktyka przeciwpożarowa i przeciw eksplozjom. Przed podjęciem decyzji o montażu instalacji warto jednak poradzić się specjalistów z tej dziedziny, a także przeanalizować swoje potrzeby, ponieważ każde przedsiębiorstwo potrzebuje indywidualnie dobranej instalacji odpylania. Głównym czynnikiem decydującym powinien być  rodzaj i sposób produkcji w fabryce. Należy także wziąć pod uwagę ilość pracujących maszyn i ich dzienną siłę przerobową, a także to jakiego rodzaju i w jakiej ilości może wystąpić zapylenie powietrza. Inną kwestią, ale bardziej techniczną, jest także materiał z jakiego są wykonane poszczególne elementy instalacji. Odpowiedni rodzaj tworzywa zapewni wyższą trwałość, ale także spowoduje większą rozpiętość cenową pomiędzy instalacjami. Warto jednak zainteresować się tematem wentylowania i filtracji powietrza zanim dojdzie do wypadku. Obecnie polecane są systemy zmniejszające zanieczyszczenie środowiska, więc ich montaż także powinien być brany pod uwagę.