Zamkniecie firmy remanent likwidacyjny

W przypadku gdy chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zainteresować się nie tylko sprawami związanymi często z pracą, ale i kasą fiskalną. Nie można ot tak o niej stracić, mimo iż oceniamy ją jak szpiega, który poszukuje nasz obrót gotówką i która da wszystkim danych Urzędowi Skarbowemu, gdy zajdzie taka problem.

Kasa fiskalna i skończenie działalności? To zagadnienie zadaje sobie że wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest założony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w istocie kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet od terminu jej powstania u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A to w świadomość rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w tytule 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy też złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z list. Na sam koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za wszelki czas pracy kasy. Należy osiągnąć tego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie wprowadza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej.
Jak może się domyślasz, raporty mają na punkcie porównanie tego, co zostało odczytane z kasy spośród obecnym, co zapewniał w umowach miesięcznych czy kwartalnych. Aby zapobiec niezbyt miłej sytuacji świetnym pomysłem będzie wydrukowanie raportu za okres sprzedaży, który porównasz ze prostymi deklaracjami VAT. Będziesz brał szansę nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd.
Warto i dodać, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, lub jako podatnik korzystaliśmy z pomoce na kwotę fiskalną. Musimy same wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była traktowana krócej niż 3 lata, musimy więc dokonać zwrotu ulgi, z której skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej.
Jak widzisz, zakończenie prac i kasy fiskalnej toż istotne przedsięwzięcie, jakiego będziesz potrzebował się podjąć. Jeśli zakończenie pracy, zaś tymże samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, spotkało w terminie krótszym niż 3 lata – będziemy musieli oddać ulgę, którą zakupiliśmy na kwotę fiskalną.