Zagrozenie wybuchem strefa

Urządzenia dane do książek w dziedzinie zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek produkt, oddany do wdrażania w strefach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm połączonych z tą regułą, która daje szczegółowe wymagania jeśli idzie o poszczególne produkty. Natomiast warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być materiałem regulacji wewnętrznych funkcjonujących w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą choć być niezgodne z regułą, i nie mogą zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i poznać procedurę oceny współprac z zwykłym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na wstępie XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wielkiego miejsca do używania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło więc do wielu pożarów oraz eksplozji, których winą były oleje palne i oddający się metan. Jako, że konieczność jest matką wynalazków, to po wielu przypadkach zastosowano nowe klienty olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest jedynym spośród wielu potwierdzeń, że stosowanie się do szerokich wartości, związanych z materiałami w powierzchni zagrożenia początkiem jest podstawowym obowiązkiem każdego właścicielowi oraz pracownika. Zabieg tego celu powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak zapewnia jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian liczącym na celu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Wiązanie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest podstawową zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to wprawdzie ważnymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego skończenia pracy, nieużywanie się do zasad etc. Dopasowywanie się do dyspozycji ATEX i ilości z nią związanych jest pierwszym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego i usług powiązanych ze powierzchnią zagrożenia wybuchem ( w ostatnim dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko kieruj się do stosowania artykułów z dobrymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wadzie!