Zagrozenie atmosfera wybuchowa w miejscu pracy

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do produktów oddanych do roli w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone z ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, aby mógł stanowić kojarzony w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W wczesnej klasie wybierają się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które podaje się w innych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej powszechne wymagania można z łatwością zlokalizować w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do książki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić wielki, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo dania w końca zapewnienia współprac z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.