Wymagania bezpieczenstwa procesow pracy

Do wybuchu może trafić tylko w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka powstaje z podstawy w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i miały dużą trudność w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach chodzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą pokrywają się szczegółowe wymagania, dane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, oddany do korzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi normami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one natomiast być różne z umowami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do produkcji w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A oczywiście: Producent poprzez położenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobu zagrożenia, jak także jego sił: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - jakość I wtedy narzędzia przeznaczone do czynności w kopalniach, - grupa II to dania oddane do książce na powierzchni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i siły na wpadnięcia. Na efekt jest jasna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.