Walka z uzaleznieniami

Niektórym potrafi się niesłusznie wydawać, że nowe formy uzależnienia dotyczą tylko niepohamowanej konsumpcji substancji psychoaktywnych. Ale dla milionów osób wyniszczającym nałogiem stawało się bezustanne mienie z platformie komputerowej. Uzależnienie od Internetu polega na stałym, wielogodzinnym przeglądaniu witryn sieci World Wide Web oraz nagminnej aktywności na różnych portalach społecznościowych. Leczy to u klienta nie tylko odstresowaniem (poprzez oderwanie od problemów życia powszedniego), ale działa też niekorzystnie na jego egzystowanie w rzeczywistości realnej.

Zjawisko wciąż stosunkowe nowe Często uzależnienie od Internetu powoduje zaburzenia w dziedzinie psychiczno-fizycznej oraz obniża zdolność komunikacji interpersonalnej i formie ekonomicznej jednostki. Pomimo, iż uzależnienie od Internetu jest jeszcze zjawiskiem stosunkowo innym w Polsce i dalej brakuje pieniędzy na sfinansowanie poważnych badań tej chorobie, to wszystkie dane podają na rozległą skalę tego skomplikowanego fenomenu. Leczenie patologicznego zaabsorbowania światem wirtualnym jest podobnie, jak w wypadku kuracji innych uzależnień. Pierwszym ruchem jest potwierdzenie się do punktu nadużywania zasobów sieci internetowej. Następnie i trzeba podjąć próby ograniczenia użytkowania ze części WWW.

Jak reagują pacjenci? Umiar niezbędny jest we wszelkich dziedzinach życia. W obecnym faktu uzależnienie zabiera się tam, gdzie zamyka się zdrowy rozsądek. Psychologicznym skutkami zachwiania proporcji czasowych dotyczących czasu spędzanego na stronach internetowych są zaburzenia komunikacji pozawerbalnej i werbalnej oraz depresje powodowane brakiem związania z Internetem. Nałogowcy systematycznie wycofują się z życia społecznego. Ich prawdziwą płaszczyzną egzystencji zatrzymuje się wyimaginowany świat wirtualny. Jego nieoddane zasoby całkowicie wymagają czas, zaburzając niekiedy naturalny dobowy cykl relaksu i czuwania. Istnieje więc odpowiednio niekorzystne dla kobiet uzależnionych, ponieważ powoduje to zarówno labilnym stężeniem we natur hormonów, glukozy także kolejnych istotnych dla zdrowego działania organizmu substancji. Uzależnienie od Internetu zbliża wszystkich we jakichkolwiek grupach wiekowych. Dlatego trzeba kontrolować ilość czasu spędzanego w sieci, by ze małego Internauty niechcący nie bronić się siecioholikiem.