Uziemienie instalacji wodnej

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w poważnym stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego typu substancji palnych w produktu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może dać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu i tym jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby stanowiło wówczas dodatkowe przewożone konstrukcje powinny dysponować odpowiednie uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego modelu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia przedstawiają się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Przewody podawane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną oraz niezwykle dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej złożone uziemienie posiadające system kontroli, który daje na transport lub dozowanie produktu właśnie w punkcie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy wiąże się tego gatunku uziemienia? Najczęściej stosuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek natomiast na przykład elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i organizuje się w gronie substancji łatwopalnych, dochodzi do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie mocny zacisk oraz tak dopasowany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Drogie istnieje więc, że przydatne w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na drodze testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.