Uziemienie i neutralny

https://www.grupa-wolff.eu/kontakt/Biuro inżynierskie Kraków - Kontakt / GRUPA-WOLFF

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie ryzyk związanych z początkiem palnych substancji na efekt przeskoku iskry elektrostatycznej lub powiązanych z zbieraniem się ładunków elektrostatycznych. Uzyskuje się go w toku transportu i obróbki palnych proszków, gazów i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zbudowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest transportowanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą zachodzić w momencie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do stworzenia naładowań elektrostatycznych prowadzi także mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych budowane są w rezultacie kontaktu i rozdzielenia. Ich skalę jest uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które stykają się ze sobą i właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W produkcie nagłego, bezpośredniego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może przybyć do powstawania krótkiego impulsu prądowego, jaki będzie otwarty w istocie iskry. Z zmianie niemonitorowane iskry mogą powodować powstanie zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza, a w skutku do eksplozji. Środkiem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest wykorzystanie uziemienia, które będzie trudne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe bezpieczeństwo zapewniają nowe systemy zarządzania uziemienia.