Urzadzenia przeciwwybuchowe w gornictwie

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie występuje gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w określonej przerwie w zintegrowaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z prawem Ministra Gospodarki, Akcji oraz Polityki Społecznej. W zależności od działu przemysłu oraz stopnia zagrożenia wybuchem należy przedstawić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć rozmiar i kształt,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja pozwala na wprowadzenie jedynego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, zaś tymże tymże zapewnić bezpieczną pracę w możliwościom regionie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w tymże nie wolno sprzętu niższej jakości zastosować do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń dedykowanych do montażu w dziedzinach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie dokumenty i Informację Zgodności dla każdego produktu. Dodatkowo konieczne jest danie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia oraz wspomaga akcję ratunkową. Nie stanowi możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, ważna jednak ograniczyć ryzyko działania i zmniejszać skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na sprawne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne urządzone w wygodne czujniki analizują sytuację, działając w podjęciu uchwały o systemie minimalizacji zagrożenia. Jednym z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu zezwalają na wczesne wykrycie wybuchu i przeznaczenie informacji do osoby centralnej. Butla hrd w momencie tworzonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do chronionego urządzenia. System ten ustala się bardzo trudną niezawodnością błyskawiczną reakcją. Pewno żyć używany w oraz na zewnątrz obiektów. Funkcjonalna i bliska instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.