System mrp fundament w kazdym przedsiebiorstwie produkcyjnym

Z całą pewnością można stwierdzić, że system MRP jest fundamentem planowania potrzeb materiałowych w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Łącząc ze sobą dane na temat wielkości pożądanej produkcji na magazyn, informacji o obecnych stanach magazynowych oraz wynikających z tego wielkościach partii towaru potrzebnych do zrealizowania zamówień sprzedaży, staje się narzędziem wręcz niezbędnym. Praca specjalistów ds. planowania potrzeb magazynowych jest zdecydowanie łatwiejsza przy zastosowaniu tego typu rozwiązania.

system erpProgramy, systemy klasy ERP - POLKAS & COMARCH

Dzięki informacjom jakie przechowuje system, można z dużą dokładnością określić termin wykonania danej partii produktu. Dzieje się tak niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa lub wytwarzanego przez nie wyrobu, gdyż odpowiedniej klasy oprogramowanie zapewnia w tym względzie elastyczność. Raportowanie i rejestracja postępu, umożliwia wygodny dostęp do zlecenia produkcyjnego wszystkim osobom zainteresowanym jego realizacją. Jest oczywistością, że każde przedsiębiorstwo produkcyjne dąży do tego, aby na magazynie była przechowywana jak najmniejsza ilość towaru (ze względu na generowanie kosztów składowania). MRP pozwala na zminimalizowanie stanów materiałów i produktów, dlatego jest niezwykle pomocny również pracownikom magazynu.

Kiedy stosować tego typu oprogramowanie? Systemy MRP polecane są głównie przedsiębiorcom, którzy zajmują się wytwarzaniem złożonych produktów, powstających na drodze skomplikowanego, wieloetapowego procesu produkcyjnego. W związku z dużą liczbą operacji i materiałów potrzebnych do ich realizowania, zapobiega się częstemu przerywaniu procesu produkcji. System MRP jest zatem wyjątkowo przydatny, kiedy brak któregoś z materiałów lub podzespołów wpływa na wydłużenie cyklu produkcyjnego.

Nietrudno zgadnąć, że wdrożenie oprogramowania MRP niesie za sobą wiele korzyści. Wśród najważniejszych należy wymienić choćby skrócenie czasu cyklu produkcyjnego. Niebagatelną rolą jest również ograniczenie liczby zamówień, które nie zostały zrealizowane na czas, z powodu braku potrzebnych część i materiałów na magazynie. Dzieje się tak dlatego, że system MRP zapewnia maksymalne zwiększenie płynności zapasów magazynowych. Dodatkową zaletą (choć tylko dla właściciela firmy), jest możliwość ograniczenia zatrudnienia wśród pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie magazynowe.