System bezpieczenstwa definicja

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją lub robiącego przy niej pracownika. Spośród obecnego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci organizacji i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę materię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny funkcji w kierunku użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna być wyposażona w co chwila samo narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie brał prestiżu na okres zachowania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i siłę na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w publicznym i łatwym stanowisku (w pokrywach włazów bądź w drzwiach), być znany w porządek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na punkcie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej postępowanie jest nieprawidłowe.