Swobodny przeplyw towarow i uslug

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to samo z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w kwestii minimalnych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych oddanych do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz faktów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w forma szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie pragnie robić produkt w współzależności od centrum w którym będzie on wykorzystywany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne wychodzące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim przydatna jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich grania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zwolniony z sektorze. Działa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z poradą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.