Srodki gasnicze edb

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów kieruje się inne sposoby gaśnicze.

 

Najmodniejszym jest absolutnie woda. A nie w każdym przykładu można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród tego, że ważna ją kojarzyć jedynie w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przydaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, że nie ważna spośród niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na kierowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Także w obecnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W terenie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.