Srodek gasniczy do palacych sie ksiazek

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Kiedy na własnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego produktu do poskramiania pożarów używa się różne środki gaśnicze.

 

Najpopularniejszym jest rzeczywiście woda. Aczkolwiek nie w wszystkim przypadku można się nią służyć. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród obecnego, że wolno ją korzystać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, iż nie ważna z niej przyjmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na stosowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Oraz w współczesnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.