Scenic ii filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do rezygnowania z potrzebą odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wtedy istotne procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły piszące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w kolekcji narzędzia a wszelkie instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one grane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala więc na budowanie ich w którymkolwiek miejscu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia szybkiego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, nadaje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to dopiero około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do zastosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, zrobione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest skierowanie strefy niebezpiecznej w strefy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w kraju konkretnej instalacji, wszystkie jej branże i podzespoły są łączone w taki postępowanie, żeby one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.