Rozwoj twojej firmy

Firmy przejmujące się produkcją lub też sprzedażą produktów posiadają co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i półproduktów. Oba skoncentrowane są na dobrym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego organizacji należy precyzyjnie nazwać jego rolę. Wszystek spośród nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka i dystrybucja. W charakteru polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych owoców i wyrobów. Drinkiem z nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to styl do uprawiania magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa jest dużo intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje czynności połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z pierwszymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.:
Jak sądzić kartoteki towarowe?
Jak dać nowy towar?
Jak wykonać wydanie zewnętrzne?
Zasób magazynowy jest kreowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu robiony jest artykuł z prawdziwego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno europejskich i obcych w zasięgu jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM wspominają o przesunięciach między magazynowych. W prosty i konkretny sposób możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, dającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi.
Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w spółce.