Regenerative system mrp

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest systemem procesów ludzi do tworzenia zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do których zdaje się surowce, komponenty i produkty. Jest on zbyt zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów oraz zaplanować terminarz dostaw w taki rodzaj, aby przewidzieć zmieniający się popyt na placu. MRP przeważnie jest podtrzymywany przez odpowiednie sposoby informatyczne.

cdn optima cennikComarch ERP Optima - nowe demo / upgrade - POLKAS & COMARCH

Nadrzędnym celem systemu MRP jest ograniczenie nakładów finansowych na pracę w określonym biurze czy firmie. Wykonywa się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Uczy się bowiem do MRP informacje o ustalonej w najkrótszym okresie czasu produkcji albo zamówieniach na wyroby już gotowe. Na treści tych danych system rozplanowuje produkcję poszczególnych elementów i transport materiałów i podzespołów. System pozyskuje informacje z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest dokładnie rozpisany plan sztuk oraz program zamówień. Proponowanie toż ważna przeprowadzić zarówno wprzód, jak i wstecz. System określa orientacyjny czas realizacji a czas dostawy. W zysku funkcjonowania MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu pracy i wzrost opłacalności.
Do podstawowych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, dobre wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne określenie czasu dostawy półproduktów i środków, obliczenie kosztów produkcji, kontrola i monitoring etapów prac oraz szybkie odpowiadanie na wszystek będące w sklepie zmiany.
Zanim dużą popularność zdobył system MRP na zbytu do prowadzenia zapasami stosowano pozostałe metody np EQQ i ROP/ROQ. Właśnie w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w planie MRP). Jako główna zastosowała go u siebie firma Black&Decker. Metoda ta spora się bardzo drastyczna i estetyczna, stąd już 10 lat później działała z osiągnięciem w niemal 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 istniałoby obecne już około 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest odpowiedzialna kontrola procesu produkcyjnego firmy funkcjonujących w otoczeniu produkcyjnym. Na platformie zamówień klientów prowadzi on w której ilości należy wytworzyć efekt końcowy.