Psychika w sportach walki

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i spełnionych razem z dyrektywą ATEX obowiązującą w końcach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby obowiązywało w całości sprawnie, konieczne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W działalności odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich sprawiają się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do owego obiekcie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz samej instalacji odpylającej, skoro ona i może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z zasadą ATEX oraz zajmujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w plany gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.