Przygotowanie do wykonania zawodu psychoterapeuty

Przygotowanie do wykonania zawodu psychoterapeuty rozpoczyna się w momencie ukończenia studiów wyższych w Polsce. Należy zakończyć studia magisterskie lub studia medyczne. Następnie należy przystąpić do uczęszczania do szkoły psychoterapii w Polsce. Szkoła musi należeć do jednego z towarzystw psychoterapeutycznych zarejestrowanych w Polsce.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/papier_termiczny/1/Rolki, papier do kasy fiskalnej Polkas Kraków

Szkoła musi oferować kształcenie w wymiarze co najmniej 590 godzin zajęć praktycznych. Poza tym, konieczne jest przejście przez 100 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego. Konieczne jest także przejście przez 50 godzin superwizji oraz 360 godzin stażu. Poza tym, aby zostać psychoterapeutą, konieczne jest przejście przez praktykę psychoterapeutyczną przez dwa lata, musi ona odbywać się pod superwizją w trakcie czteroletniego okresu szkolenia.
Po przejściu przez szkołę psychoterapeutyczną, należy zdać egzamin certyfikacyjny w stowarzyszeniu, do którego należała szkoła.
Osoby zadające sobie pytanie o to jak zostać psychoterapeutą w Polsce powinny zawsze mieć świadomość tego, że niezależnie od konkretnej ścieżki, którą sobie obiorą, ważne jest posiadanie zasobnego portfela oraz wolnych czterech lat, które można poświęcić w celu zdobycia odpowiednich certyfikatów pozwalających na prowadzenie własnej praktyki lekarskiej.
Każdy psychoterapeuta powinien znać psychopatologię, powinien także wiedzieć na czym polegają najróżniejsze podejścia terapeutyczne, a także mieć znajomość prawa rządzącego regułami psychoterapii.
Certyfikat zdobywa się jednorazowo, jednakże co jakiś czas trzeba go przedłużać, a w tym celu potrzebna jest dalsza nauka. Aby móc przedłużyć certyfikat, konieczne jest przedstawienie dokumentów zaświadczających, że przez 5 ostatnich lat po uzyskaniu certyfikatu lub ostatniego przedłużenia certyfikatu przeprowadził konkretne ilość godzin psychoterapii. Konieczne jest także udokumentowanie tego, że przez 5 ostatnich lat byliśmy na superwizji. Trzeba też stale wyjeżdżać na szkolenia oraz na konferencje. Jest to zawód wymagający stałego skupienia uwagi i koncentracji.