Prowadzenie ewidencji podatkowej

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w struktur kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie zajmował się wszystkich przedsiębiorców wykonywających działalność gospodarczą i dostarczających nasze wyjątkowa oraz pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej także dla rolników ryczałtowych. Zmiany w walutach fiskalnych realizowane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zwolnienie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te zajmowały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej prace tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesu jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść oraz pomocy za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej pozwalały się tego gatunku przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były sposoby samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki prowadzone na miejscach placówek edukacyjnych i poprzez te pozycje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od każdych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na praca konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej także dla rolników ryczałtowych będzie wyjątkowym ruchem w celu zwiększenia transparentności i konkurencyjności na rynku a i umożliwienia gładszego i przyjemniejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z punktem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki prowadzące usługi na sytuację wymiany opon, badań i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W odmiennych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym są czas mający równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.