Programy cdn klasyka

Program CDN to software do prowadzenia przedsiębiorstwem.
Skrót CDN pochodzi od angielskich słów “Compact Disc Novelty”.
Stanowi ostatnie artykuł marki ERP (ang. enterprise resource planning).
Powoduje on na skuteczne myślenie oraz prowadzenie zasobami przedsiębiorstwa. Pozwala on prawdziwszą współpracę poprzez gromadzenie i zmienianie danych.

 

Umożliwia więc w olbrzymim stopniu optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa także lepsze nadzorowanie zachodzących w nim procesów.
Program cdn xl comarch jest już sprzedawany pod nazwą Comarch ERP XL zaś stanowi on oddany dla małych oraz słabych przedsiębiorstw. Dzisiaj jest on wykorzystywany przez chwila tysięcy marek w całej Polsce.
Przekrój branżowy to przedsięwzięcia produkcyjne, handlowe oraz posiadające się działalnością usługową/serwisową.
Wybrane firmy zatrudniające pomysł to między innymi PPG, VOX, Kupiec, Kreistel czy mediaexpert.
Oprogramowanie Comarch sprzedawane jest przez sieć ponad 900 partnerów zaś w składzie firmowym online.

Program zezwala na osiągnięcie wymiernych korzyści, jakie mogą być chronione. Największą poprawę funkcjonowania firmy zaobserwowano w rejonach:
– czas niezbędny na studium raportów (87%)
– czas ewidencji dokumentów (48%)
– ilość obsługiwanych zamówień (42%)
– etap realizacji zamówień (36%)
– wydajność pracy działu księgowego (25%)
– wartość zapasów magazynowych (24%)
– wartość przeterminowanych należności (23%)
– wydajność pracy (18%)
– zyski ze sprzedaży (15%)

Program kupi na władzę i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez:
– techniczne przygotowanie produkcji
– planowanie strategiczne
– harmonogramowanie operacyjne
– rejestracja produkcji
– rozliczenie zleceń

Program został też udostępniony w chmurze.
Łącząc wszystkie funkcjonalności dotychczasowego programu z łatwością z wszelkiego pomieszczenia na świecie i wielkim bezpieczeństwem przechowywanych danych.
Kolejne wartości tej grupy systemu to:
– start bez konieczności instalacji systemu
– brak konieczności posiadania infrastruktury
– łatwa dostępność na swobodnym komputerze z dojazdem do Internetu
– większa elastyczność przy dodawaniu dodatkowych elementów.
– proste rozliczenie, za pomocą jednej stałej opłaty abonamentowej.

Program cdn xl comarch pozwala na konkretne usprawnienie działania firmy.