Problemy bezpieczenstwa imprez masowych

Zagrożenie wybuchem w tle pracy lub nowych pomieszczeniach dostępnych jest kwestią, która nie że istnieć bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich mieszkaniach i nieużywanie się do niego prawdopodobnie stanowić podstawą poważnej tragedii. Mieszkania o szczególnym narażeniu na granicę eksplozji to różne zakłady i hale przemysłowe. Jest tam wszystko, czego problem aby trafiło do nieszczęścia: odpowiedzialne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wielkich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W miejscach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Szczególnie znaczące są regularne audyty organizacji i znoszenie wszelkich skaz na bieżąco. Jeśli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, spotka w nim możne iskrzenie, kilkunastokrotnie większe niż przy dobrej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo mocno napełnić nim ulokowanie na końcu, że doszłoby do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać połączone z powietrzem w danym stężeniu aby mogło osiągnąć do eksplozji, to wciąż nie dokładnie tego problemu bagatelizować.

Inna kwestia w zabezpieczeniu to wiązanie specjalnych opraw oświetleniowych, a dodatkowo włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w wczesnej fazie jej działalności. Dotyczy to zarówno lamp żarowych kiedy również świetlówek. Taka iskra to wcale dużo, żebym w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie redukuje to ryzyko, ale ciągle najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.