Pozary i srodki gasnicze

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Łączy się ją wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar właściwy dodatkowo w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy może żyć łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej wydajne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana tylko w tych miejscach, co do jakich uznaje się pewność, że nie uczestniczą w nich mieszkańce. Z opinie na wysokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić dokuczliwa dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.