Planeta ziemia tapety

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi stanowić doceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w sytuacji, gdy nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala korzystanie w niej każdych standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy stoją w niej składniki w sytuacji gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy jest - trzyma się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie żyje w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - utrzymuje się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.