Oznaczenie ex zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich podzespołów i części.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/detektory-gazu/detektory-serii-ultima-x/

W związku ze znacznymi różnicami w zakresie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie łatwiejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.

Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do pracy w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible):

– Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
– Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem.

Wszystkie urządzenia EX, powinny być odpowiednio oznaczone oraz przejść szereg testów, które mają na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz oznaczania tego typu urządzeń.

Więcej na temat Atex znajdziesz tutaj.