Odpylanie pylow w galeziach przemyslowych

W wielu gałęziach przemysłu mamy do czynienia z koniecznością odpylania pyłów, które tworzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to podstawowe procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły występujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

erp enova

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w ofercie urządzenia i całe instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one wykorzystywane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala to na montowanie ich w każdym miejscu, która jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak również w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu
Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przekazuje go do centrali, która z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to tylko około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu
Ogranicza się ona do używania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, wszystkie jej części i podzespoły są dopasowywane w taki sposób, aby one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.