Odpylacz stacjonarny

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) leży w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla przeciętnych oraz popularnych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wybierane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są proste w toku codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dołącza do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest optymalne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego pracy (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).