Oczekiwanie na dziecko wiersz

Młodzi ludzie, zwłaszcza w dużym okresie dorastania, czyli momencie, kiedy hormony toczą nieustanne boje w układzie, mogą poczuć się niekochani, niechciani czy też po prostu inni. Nie tworzy zresztą co się dziwić. Ciężko bowiem połączyć ideologie i zalet młodego, pełnego marzeń i możliwości mężczyznę z twardo następującym po ziemi realizmem oraz praktycyzmem dorosłych. Co daleko, okres dorastania to moment, podczas jakiego w tryb niezwykle jasny zaczynają wytwarzać się różnice między młodymi ludźmi. Młodzież zauważa, że szybko nie są dokładnie tacy sami, mają własne poglądy, inny droga bycia, inne wychowanie a nawet inny styl nakładania się. Nic to dziwnego, iż w badaniach akceptacji nasi nastoletni potomkowie wstępują lub tworzą swoim obrazem i utrzymaniem przynależność do subkultury.

Rodzice często obawiają się momentu, w którym ich pomoce zaczną przejawiać przynależność do subkultury. Oczywiście, nie ważna ich zbyt to potępiać. Nierzadko sprowadza się, że subkultura wpłynęłam na zdrowy, dopiero otwierający się umysł człowieka, biorąc go do robienia złego. Nie mowa ale i tylko o przestępstwach natury prawnej, ale więcej o wyniszczaniu swojego małego ciała poprzez alkohol, papierosy, czasem nawet narkotyki. A czasami dorośli, w ferworze nowych zmartwień, zapominają jak się delikatni oraz gdy się zachowywali, jeżeli byli w wieku naszych pociech. A faktem jest, iż jest delikatniejsze prawdopodobieństwo, że polskie dziecko doświadczy na krótką stronę, kiedy będziemy mu okazywać, że oszczędzamy jego wybór i smak bycia dodatkowo rozumiemy potrzeby zaistnienia takiej zmiany.

Nie określa to właśnie, że jesteśmy bezkrytycznie podchodzić do wszystkich zmian, które nastają w utrzymaniu własnego dziecka. Jeśli widzimy, że przez przynależność do subkultury swoja pociecha wpadła w tak zwane złe towarzystwo, zaczęła stosować używki lub zaniedbała szkołę, naturalnym będzie, że zainterweniujemy. Jednak zupełnie nie ma konieczności zamartwiać się w okresie, kiedy przykładowo widzimy, że nowe dziewczynki wybierają różowe sweterki, podczas kiedy nasza córka woli czerń. Pamiętajmy, chęć własnego dziecka na przynależność do subkultury może przeminąć, nawet dużo mocno. Jednak świadomość, że pociecha nie że nam ufać ani nie jest poprzez nas akceptowana, nie minie nigdy.