Obowiazek prowadzenia ewidencji drog

Każdy przedsiębiorca, w istota obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima-bi-point-manager/

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty także zagraniczne urządzenia, których liczba w terminie ich nabycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych a wymaga on istnieć współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych postępuje w miesiącu, w jakim został on nabyty.

Ewidencja środków trwałych może istnieć przesuwana w książce nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z zdrowymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie branego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i pozwolenia do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z winą jej stworzenia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o obowiązującej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.