Narzedzia przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przydatne stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czyli ich podzespołów i części.

http://drdepth.pl/erppolkas/comarch-erp-optima/program-do-wystawiania-faktur/

W klubu ze znacznymi dysproporcjami w dziale bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na znacznie przyjemniejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do lektury w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do roboty w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w charakterze ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na jakich może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić właśnie oznakowane i przejść szereg testów, które uważają na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz świadczenia tego standardu urządzeń. Dużo na materiał Atex znajdziesz tutaj.