Modulowy program nauczania technik elektronik

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów postępujących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W zależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program tworzy w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z innymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla słabych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z innymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry tudzież płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z sposobem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co powoduje na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.