Modul program linier smk kelas x

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów wykonywających w oparciu o tą tąż bazę danych. W współzależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program postępuje w centrum sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa a w kategorii on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy.

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana. W trakcie instalacji należy zaznajomić się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla maluchach i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na:- ewidencjonowanie pracowników,- rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,- kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy,- rozliczanie umów,- rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu urodzenia dziecka,- podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego,- rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami,- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,- generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów,- sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,- archiwizację formularzy kadrowych,- rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.Moduł kadry oraz płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go skojarzyć z planem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima pozwala na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co zezwala na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.