Ksiegowosc bilans

Butla hrd jest ostatnie specjalistyczna butla, która urządzona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd kojarzone są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w sprawy zagrożenia, na dowód jeśli idzie o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o środowiska, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje obecne jakby każda gałąź przemysłu. Należy mieć, że te dania wymagają być kupione w certyfikatach, a dobrze chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Zaś w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden zabieg nie mogą powodować zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiekcie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są oczywiście butle hrd o bardzo większej mas i w kontakcie z tym wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wykonywanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Spełnia to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dostarczyć większe obrazy niż korzyści, na model w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tylko mają butle hrd. Istnieją także butle hrd wypełnione parą wodną. Są one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna jest zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W pełnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.