Kasa fiskalna jak

To nowości w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to firmy oferujące nasze usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania pracy z użyciem kas fiskalnych.

posnet temo hs ejPOSNET Temo HS EJ - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją energia dostarczają do głów fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktykę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i praktyczne - określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed podjęciem używania kasy, uzależnione są i z pomocą, jaką można osiągnąć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie mieć o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może sprawić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to także konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były dane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.