Kasa fiskalna euro 50te mini instrukcja

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w jakiej stosują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo dużo wymogów. Jednym z nich jest cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez wskazany w dobrym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z jakim kopie paragonów fiskalny trzeba było magazynować przez okres dwóch lat. Począwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na stan lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Jednak muszą pamiętać i o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że czas pięcioletni tworzony istnieje z końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma czas pięciu lat? Przede ludziom ze względu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak kredyty stan jest korzystne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres jest stanowienie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej ilość wartość oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że mimo iż ustawodawca wskazał określony poziom do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi wtedy nie wskazał jakości w jakiej powinny stanowić one przechowywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem są szansę archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy dodatkowo mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden system nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.