Gaszenie pozaru drewna czym

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi toż najciekawszy również dużo modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co działa z wodą. Z zmian proszki gaśnicze mają najogromniejsze zastosowanie. W relacje z posiadanego składu mogą stanowić stosowane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najmodniejszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje swoje stanowisko w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno żyć wykorzystywana w sukcesach płonięcia tych jednych materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą polega na tym, że wodę można przesadzać w jakimkolwiek miejscu, a parę tylko w oddzielnych pomieszczeniach o pojemności nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do różnych substancji, lecz i podstawy ich uzyskiwania i kierowania w rejon pożaru.