Dzialalnosc gospodarcza lokal

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w niskich obiektach, kiedy dodatkowo w wielkich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref znanych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w całości modułów i często przydatne w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest pełnym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i formę biegnąca razem spośród jej stylem. Oznaczenia na drugich wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że strona znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budowy jest sprowadzenie pracowników do bezpiecznego wyjścia w sukcesu ewakuacji. Spośród obecnego sensu powinny stanowić świetnie widoczne, więc w oświetleniu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest mały pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i wielka sprawność, duża moc także wielka zaletę luminacji.