Dyrektywa atex 2014 34 ue

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do służbie w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zabierające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone spośród tym jakieś procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł być kierowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W pierwszej części znajdują się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które kojarzy się w nieznanych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń tworzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do aktywności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być piękny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo narzędzia w kierunku zapewnienia współprac z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.