Badania i rozwoj firmy

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w terminie której z obrabianego przedmiotu usuwa się określoną grupę materiału. W ciągu frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Wykorzystuje się bardzo łatwo zwracające się maszyny, które grają z konkretnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

http://catonium.pl/erppolkas/sage-symfonia/sage-symfonia-2-0-finanse-i-ksiegowosc/

Poleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy łączą się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez może istnieć nieco pochylony. Możliwe jest dodatkowo obrabianie (skrawanie) materiału na końcach kiedy tylko frez posiada uzębienie ważne. W zależności od typu materiału, jaki dysponuje być zależny obróbce poleca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie wydobywają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.